Lasiliiri Oy levererade laminerat säkerhetsglas till den nya brandstationen i Valkeakoski

Valkeakoski fick en ny brandstation hösten 2018. Lasiliiri Oy levererade och i samarbete med Avekmet Oy genomförde de eleganta glasväggarna i brandstationens interiör, som öppnades på hösten. Den mest utmanande delen av projektet var att hitta den lämpligaste säkerhetsglaslösningen för platsen, som uppfyller alla krav för lokalerna.

Byggnaden, som rymmer mycket aktivitet och människor, fick laminerat säkerhetsglas anpassat efter sina behov från Lasiliiri Oy. Glasväggarna gjorde att utrymmet kunde bibehålla intrycket av ett öppet rum, samtidigt som de gav tillräcklig avskildhet och ljudisolering. Glasrutor på innerväggarna säkerställde en fri utsikt och glaselementen från golv till tak utformades också med säkerheten i åtanke. Glasets egenskaper är sådana att inga skador kan uppstå, även om det är mycket rörelse i lokalerna och kollisioner inte helt kan undvikas.

Lasiliiri Oy i Riihimäki är ett familjeföretag som specialiserat sig på glasbearbetning, med expertis inom energieffektiva glaslösningar och krävande säkerhetsglaskonstruktioner. Alla företagets omfattande tjänster är bekvämt och effektivt tillgängliga under ett och samma tak. Lasiliiri Oy:s produkter omfattar isolerglas, härdat glas, laminerat glas, härdat laminerat glas, brandskyddsglas och smart glas. Lasiliiri Oy:s produkter är kända som Arctic Glass® och Smart Glass® -märken.