VIDEO

DIM Glass: Rettig Group, Helsingfors

Lasiliiri – en kort presentation av produktionen

BossGloss, Tammerfors

Helsingfors konstuniversitet

Pasila Triple

Referenser – våren 2021

Alexanders kyrka, Tammerfors

Referenser

Hälsningar till 60-årsdagen