Vad är glas egentligen?

Glas är ett amorft ämne. Den bildas genom stelning av smälta silikater. I sin nya fasta form är glaset både sprött och hårt – och i regel genomskinligt. När det smälta silikatet svalnar återgår atomerna i glaset inte längre till kristallin form, utan förblir glas.

Glasets kemiska sammansättning är inte helt klar, det finns teorier, men ingen är heltäckande eller universell. I flytande form är glas en bra ledare för elektricitet, men när det svalnar blir det en isolator. Om glaset värms eller kyls igen i fast tillstånd, blir temperaturen ojämnt bunden och skapar spänningstillstånd. Denna egenskap utnyttjas också vid härdning av glas. Det finns ingen exakt smältpunkt för glas.

TILLVERKNING AV PLANGLAS.

Planglas och glasplattor tillverkas för närvarande i den s.k. med hjälp av floatmetoden. I början av den långa ugnslinjen matas råmaterialet till glaset in. De värms upp och när de har smält hälls glaset över det smälta tennet.

Den resulterande glasmassan dras kontinuerligt framåt, medan glasskivans tjocklek justeras med hjälp av hastigheten på dragningen. På så sätt får glaset en lika slät och jämn yta på båda sidor. I andra änden av ugnslinjen skärs den glasskiva som produceras omedelbart efter kylningen till lämpliga bitar. Det är här som den fortsatta bearbetningen av glaset börjar.