FORMULÄR FÖR KUNDÅTERKOPPLING

    *När du har skickat in feedbackformuläret skickar vi dig ett e-postmeddelande inom två (2) arbetsdagar för att informera dig om vilka åtgärder vi kommer att vidta. *Vi ansvarar inte för defekter som orsakats av otillräcklig förvaring/skydd eller felaktig installation/underhåll, inte heller för normalt slitage.