HÄRDAT GLAS

Arctic Glass -Tempered™ är värmehärdat glas. När den går sönder smular den till små smulor. Härdat glas är mycket mer motståndskraftigt mot stötar, böjning och temperaturskillnader än ohärdat glas.

Tillämpningar för härdat glas är dörrar, skyltfönster, balkongglas och interiörglas, t.ex. bord och hyllor. Härdat glas används i glaskonstruktioner där glaset kan utsättas för stora temperaturvariationer. Härdat glas är ett naturligt val för glas- och dubbelglasfasader eller som toppglas för takfönster.

Glasdivisionen tillverkar Arctic Glass -Tempered™ i samma anläggningar som Arctic Glass® isoleringsglas, så att kombinera dem till isoleringsglas är effektivt och schemalagt.

Användning av säkerhetsglas

Bestämmelser och anvisningar om personlig säkerhet finns i del F2 Säkerhet vid användning i byggnader i Finlands byggnadsordning. Förordningar och riktlinjer 2001. I gångar och uppehållsrum måste risken för skärskador vid eventuella kollisioner med glasväggar, fönster, dörrar och räcken samt glasbrott förhindras.

Glasbrott i glastak, takfönster och glasade tak får inte orsaka skada. För att minimera denna risk kan man från fall till fall använda värmehärdat säkerhetsglas.

Finlands Planglasförening har utfärdat riktlinjer och rekommendationer om användningen av säkerhetsglas i samband med del F2 i byggnadsreglerna. Glass Association rekommenderar dessutom att säkerhetsglas används även i möbler och inredningslösningar.

Gränsbearbetning

Laminerat glas kan också levereras med olika typer av slipning av kanter.De vanligaste slipprocesserna är slipning av skarpa kanter (TSH) och slipning av grova och polerade kanter (RRH och KRH). Slipning kan göras på glaset antingen över hela glaset eller i valda kombinationer.

Härdat glas levereras alltid med ett minimum av slipad skarpkant (TSH). Andra vanliga slipmetoder är grov- och blankkantsslipning (RRH och KRH).

Glasmästaren kommer att utföra slipningen med en toppmodern dubbelslipmaskin som ger en utmärkt måttnoggrannhet även på stora glasytor. Sliplinjen har en integrerad borrmaskin.

Ett CNC-bearbetningscenter kan användas för att t.ex. de vanligaste hängande hålen och hålen och punktinfästningssystemen för dubbla fasadkonstruktioner. Lasiliirs maskinpark gör det också möjligt att slipa specialbelagt glas för fasader.

Skärning av former

Formningen av härdat och laminerat glas är helt fri att välja, med hänsyn till rekommendationerna för dimensionering.

Det finns flera rekommendationer för dimensionering av bearbetning, hål och skåror, t.ex. RT-38-10901 (Byggnadsglas, planglas). Glaskommittén kommer att undersöka om arbetet är genomförbart från fall till fall. Fråga mer om vår försäljning.

Olika typer av formslipning och bearbetning produceras av Lasiliir CNC-slipning direkt från CAD-filer.

Mått på härdat glas

De flesta typer av glas är härdbara. När det gäller mönstrade glas måste deras härdbarhet säkerställas. Vissa belagda solskyddsglas och energibesparande glasögon är också tempererbara.

Potentialen hos härdat glas

 • Minsta storlek 100 x 250 mm
 • Maximal storlek 2400 x 4800 mm
 • Tjocklek 3 … 15 mm i både klar och massafärgad.

Förutom att glasen är belagda kan de också bearbetas.

Möjligheterna med Arctic Glass Tempered™ är verkligen mångsidiga. Slip- och bearbetningslinjen kan hantera glasskivor i olika storlekar upp till 2600 x 4600 mm. Den maximala storleken på glaset är 2500 x 4600 mm.

Bearbetning och formning sker alltid före härdning.

Arctic Glass Tempered™ är värmehärdat säkerhetsglas och uppfyller kraven i SFS-EN 12150-1.

– Arctic Glass® isoleringsglas har ljudisolerande egenskaper som uppfyller de önskade behoven. Tillverkningsprocessen kan innebära att två glasskivor sammanfogas med ett ljudisolerande mellanskikt (laminering). Detta ger en utmärkt ljudisolering.

När det gäller isolerglas kan ljudisoleringsegenskaperna förbättras genom att ändra själva glaset och/eller avståndet mellan rutorna. Antalet mellanskikt och glasets tjocklek påverkar också de isolerande egenskaperna.

Bilder: Helsingfors-Vanda, södra flygeln.

HÄRDAT LAMINERAT GLAS

Genom att kombinera två typer av säkerhetsglas, härdat glas och laminerat glas, erhålls den bästa säkerhetsglasstrukturen, som samtidigt uppnår den mekaniska hållfastheten, temperaturbeständigheten och böjstyrkan hos härdat säkerhetsglas, samt den splitterbindande egenskapen, UV-skydd, brottsbeständighet och ljudisolering hos laminerat säkerhetsglas.

En bra härdningslinje och modern EVA-laminering säkerställer bästa möjliga vidhäftning till glas och film. Dessutom är den optiska kvaliteten utmärkt.

Kombinationsglasögon används på platser där det krävs särskild strukturell styrka och skyddande egenskaper samt utmärkt fuktbeständighet utan delaminering.

Funktioner:

 • Vid brott binder härdat laminerat säkerhetsglas splitterna med en lamineringsfilm och utgör därmed ingen risk för personskador och möjliggör t.ex. väderskydd.
 • Bra mekanisk hållfasthet och böjhållfasthet hos härdat glas
 • Motståndskraft mot temperaturskillnader
 • UV-skydd, ljudisolering och ett stort antal färgalternativ med fördelarna av en laminatfilm.

Tillämpningar:

Platser som kräver särskilda säkerhets- och hållfasthetskrav och platser där glaset kan utsättas för många olika typer av påfrestningar.

 • Balustrader, trappor och skiljeväggar i offentliga utrymmen.
 • Hissar
 • Glasrutor för idrottsanläggningar
 • Golvplattor, trappsteg

Renrum för laminering och automatiskt transportband

Placering av laminerat glas i renrum

Advanced Pujol FAST CURING PUJOL 100 ugn