Lasiliiri Oy och Alfacom levererade tillsammans isolerglaselement och säkerhetsglas. Pohjola sjukhus i Kuopio

Pohjola-sjukhusen finns i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Uleåborg och Kuopio.

Pohjola sjukhus erbjuder tjänster för olyckor och sjukdomar som kräver behandling och rehabilitering av rörelseapparaten. Sjukhuset behandlar patienter som skadats i olyckor på jobbet, i hemmet, på fritiden, på resan eller under idrottsaktiviteter. Sjukhuset betjänar också kunder med sjukdomar i rörelseapparaten. Sjukhusets tjänster omfattar också alla specialiteter som stöder ortopedi, handkirurgi och idrottsskador, t.ex. fysiatri, neurokirurgi och neurologi. Sjukhuset erbjuder också hjälp med rehabilitering och smärtlindring.

Det första Pohjola-sjukhuset öppnades den 2 januari 2013 i Pikku-Huopalahti i Helsingfors. När sjukhuset startade hette det Omasairaala. Fokus låg på behandling av olyckor och olika skador och sjukdomar i rörelseapparaten, med målet att patienten ska kunna återgå till arbetet på ett smidigt och säkert sätt. Pohjola sjukhus har cirka 400 toppspecialister inom ortopedi. Pohjola sjukhus har som mål att bli det främsta ortopediska sjukhuset i Europa år 2025 när det gäller kvalitet, effektivitet och säkerhet.

Lasiliiri Oy i Riihimäki är ett familjeföretag som specialiserat sig på glasbearbetning, med expertis inom energieffektiva glaslösningar och krävande säkerhetsglaskonstruktioner. Alla företagets omfattande tjänster är bekvämt och effektivt tillgängliga under ett och samma tak. Lasiliiri Oy:s produkter omfattar isolerglas, härdat glas, laminerat glas, härdat laminerat glas, brandskyddsglas och smart glas. Lasiliiri Oy:s produkter är kända som Arctic Glass® och Smart Glass® -märken.