Lasiliiri Oy:s renovering av en affärslokal med glas i samarbete med Avekmet Oy

Affärslokalen i Tammerfors fick nya, moderna fönsterrutor i samband med ett renoveringsprojekt som utfördes av Avekmet Oy. De nya glaskonstruktionerna uppfyller dagens standarder och erbjuder även komfortfördelar.

De egenskaper som ska beaktas för nya glaskonstruktioner vid en omfattande fönsterrenovering omfattar både värme- och ljudisolering, men också glaselementens säkerhetsnivå för att uppfylla kraven för lokalernas användning.

Lasiliiri Oy i Riihimäki är ett familjeföretag som specialiserat sig på glasbearbetning, med expertis inom energieffektiva glaslösningar och krävande säkerhetsglaskonstruktioner. Alla företagets omfattande tjänster är bekvämt och effektivt tillgängliga under ett och samma tak. Lasiliiri Oy:s produkter omfattar isolerglas, härdat glas, laminerat glas, härdat laminerat glas, brandskyddsglas och smart glas. Lasiliiri Oy:s produkter är kända som Arctic Glass® och Smart Glass® -märken.