Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Om inget annat avtalas med kunden gäller Lasiliiri Oy:s allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

1. Priser
Priserna är baserade på leveransvillkoret ”fritt från säljarens lager utan glasblock” (FCA Lasiliir-fabriken Riihimäki FIN01). Priserna är momsbelagda på leveransdagen.

2. Kostnader för fakturering och bearbetning.
Minimiavgiften är 50 euro (EUR). Räntan är 13 %.

3. Betalningsvillkor
Betalningstiden är 14 dagar från fakturadatumet eller enligt överenskommelse.

4. Produktgaranti
Garantivillkoren för produkterna är förenliga med de anvisningar som Finlands Planglasförening Ry gav vid tillverkningstillfället.

5. Leveransvillkor
Våra leveransvillkor:Finnterms 2001.

De vanligaste tilläggsklausulerna till leveransvillkoret: t.ex. NOL Glasband FIN01, löst glas


Löst glas som glas

levereras till kunden i lösvikt (=samling)


Förpackad

förpackning/förpackning ingår i priset


Förpackad med returpaket

paket/transportör som inte returneras debiteras enligt en separat prislista.


6. Leveranstid
Leveranstiderna för produkterna bekräftas för varje enskild beställning. Från fall till fall kan produktens leveranstid anges som en leveransvecka.

7. Leverans
Mottagaren ska underteckna fraktsedeln/fraktsedeln och kontrollera att produkterna är korrekta och i rätt mängd. Alla synliga skador på förpackningar och produkter ska antecknas i fraktsedeln. Om glasögonen har gått sönder under transporten måste skadan anmälas till vår kundtjänst inom 5 dagar, tel. 0207 410 770.

Observera.
Produkter relaterade till
klagomål
ska göras utan dröjsmål, dock senast 7 dagar efter det att glasögonen mottagits. Klagomål ska göras skriftligen i enlighet med anvisningarna om hur man gör ett klagomål. Vid klagomål följs riktlinjerna från Finlands Planglasförening.


8. Ändring, annullering och återlämnande av en beställning.
Produkterna tillverkas och levereras endast på beställning av kunden. Om tillverkningen av produkterna har påbörjats, debiteras arbets- och materialkostnader för ändringar av dimensioner och kvantiteter. Glasögon som tillverkas på specialbeställning kan inte ändras i storlek eller antal i efterhand. Beställningsbekräftelsen är bindande. Abonnenten/kunden ska utan dröjsmål, dock inom 24 timmar, påpeka eventuella fel i orderbekräftelsen.

Avbeställda beställningar kommer att debiteras för alla råvarukostnader, produktionsförberedelser, produktionskostnader och fraktkostnader, beroende på tidpunkten för avbeställningen.

Återbetalningen betalas av kunden. Returförsändelsen ska alltid åtföljas av en fraktlista/fraktsedel som visar de produkter som ska returneras, kvantiteten och orsaken till returen. Ingen återbetalning betalas för returnerade produkter om returen inte beror på Lasiliiri Oy.

9. Ägarförhållanden
Äganderätten till varorna överförs till köparen när hela köpeskillingen, inklusive eventuell ränta, har betalats.

10. Ansvar för fel
Lasiliiri Oy ansvarar inte för fel som orsakas av misslyckad design, felaktig installation eller användning av varan i strid med instruktionerna.

11. Andra villkor
Utöver vad som anges i våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor följer Lasiliiri Oy de allmänna inköps- och leveransvillkoren för byggprodukter (RYHT 2000) och de garantivillkor som publicerats av Finlands Planglasförening (1.1.2012).