Screen Glass utökar annonseringsmöjligheterna

Locka fler kunder med ett skyltfönster baserat på DIM Glass-tekniken, som gör det möjligt att projicera foton och videor på en bakgrund och skapa en dynamisk och plastisk affärsmiljö.

  • Visa upp ditt varumärke med ny och intressant teknik.
  • Ändra utseendet beroende på säsong (vinter/sommar).
  • Ändra omedelbart utseendet på din beställning med nya bilder och produkter.
  • Redigera innehållet i ditt skyltfönster enkelt och omedelbart.
  • Anpassning till din region och dina önskemål.

Lasiliiri skärmglas

Lasiliiri DIM Glass -tekniken bygger på Lasiliiri Screen Glass och fungerar utmärkt som projektionsyta för video, biild och text. Fönstret kan variera från klart till opal eller grått och kan kompletteras med projicerat innehåll. Det finns inga gränser för idéer!

Innehållet kan schemaläggas så att det endast projiceras under de sekunder då glaset är vilande och ogenomskinligt. Flera olika projektorer kan användas för innehållet, inklusive traditionella videoprojektorer.

Lasiliiri skärm glas

Lösningen kan till exempel användas i isolerande glaselement för skyltfönster. Lösningen är också lämplig för glasväggar, skiljeväggar, skjutdörrar och glasräcken samt för mötesrum och små utrymmen.

Attrahera kunderna med varierande budskap i detaljhandeln och dra nytta av fördelarna med projicerade multimedier.

SKÄRMGLAS

Den EVA-laminerade DIM-glaskonstruktionen ger följande ljudisoleringsvärden för Lasiliiri Screen Glass-produkten :

4 mm glas Rw: 29 dB

Laminerat glas 4 + 4.2: Rw: 34 dB

Smart Glass + EVALAM 4 + 4.2: Rw: 37 dB

Teknisk information och anvisningar

Certifikat

Lösningen uppfyller alla ECC-krav för laminerat glas för utomhusbruk. Mer information om certifikat finns på hipujol@hornospujol.com.

För mer information, kontakta Lasiliirs kundtjänst.

Ladda ner broschyren