Finskt familjeföretag

Logotypen för finska familjeföretag är ett märke för medlemmar i familjeföretagens förbund. Varumärket symboliserar lönsam tillväxt, uthållighet, en strategi som sträcker sig över flera generationer och ansvarstagande.

Mer information på

Familjeföretag bakom glas

Erik Liiri från Riihimäki arbetade på dagarna som glasskärare på en fönsterglasfabrik och på kvällar och helger arbetade Erik hårt med glasinstallationer på byggarbetsplatser. Samtidigt arbetade Niilo Lähteenmäki som försäljare i en järnhandel i Riihimäki. De företagsamma männen hade lärt känna varandra genom sitt arbete och bestämde sig för att starta ett företag tillsammans och erbjuda fönsterreparationer och glasningstjänster till lokalbefolkningen. År 1962 grundade männen ett gemensamt företag som hette Liiri & Lähteenmäki Oy. Lämpliga lokaler hittades i Valtakäyrä i Riihimäki, där tre garage var bekvämt belägna tillsammans i gatuplan. Förutom fönsterreparationer och glasning av byggnader fanns det snart en efterfrågan på inredningsspeglar och kantat glas, som levererades till byggnads- och möbelbutiker.

Några år efter att ha startat företaget lämnade Niilo Lähteenmäki företaget, flyttade till Hyvinkää och startade sin egen glasbutik. Tillsammans med Erik Liiri fortsatte Eriks son Juhani Liiri verksamheten i Riihimäki, som hade varit med sin far från början. Far och son arbetade bra tillsammans – dagarna var ofta långa och även helgerna tillbringades med arbete.

EGNA LOKALER UTÖKADE

År 1970 flyttade företaget från Valtakäyri till Karolinergatan, där det byggde sina egna lokaler. På 1990-talet köpte företaget ytterligare två tomter bredvid sina nya lokaler för att kunna möta de växande verksamheternas expansionsbehov. I själva verket utvidgades lokalerna på Karolinagatan upp till fem gånger: två gånger på 1980-talet, två gånger på 1990-talet och en gång till år 2000.

Företaget växte och utvecklades snabbt. År 1974 köptes det första halvautomatiska glasskärningsbordet. Tidigare har glasskärning gjorts med en handsåg och en trälinjal, men nu har den nya investeringen gjort det möjligt att hantera större glasstorlekar. År 1975 tillverkades det första isolerglaset för hand. Det fanns många konkurrenter, men Erik Liirs mål från början var att fokusera på kvalitet och snabba leveranser – och de höll fast vid det och tror fortfarande på det.

FÖRSTA GENERATIONENS FÖRÄNDRING

År 1985 genomgick Lasiliiri Oy sitt första generationsskifte och företaget övertogs av Anna och Juhani Liiri.

År 1986 gjordes stora investeringar i form av inköp av de första maskinerna för tillverkning av isolerglas i lokalerna och företaget inledde industriell tillverkning av isolerglas. För detta ändamål genomfördes utbildning i Tyskland och fortlöpande kvalitetskontroller – och det gav resultat: två år senare, 1988, fick Lasiliiri Oy:s isoleringsglas SFS-kvalitetsmärket. Kvalitetsmärkningen gjorde det också möjligt att leverera glasögon för krävande och storskaliga tillämpningar. När den industriella tillverkningen av specialglas inleddes ökade antalet leveranser, kundkretsen och organisationen som helhet.

År 1988 skaffade företaget sin första datoriserade skärmaskin. Detta underlättar glashanteringen och minskar mängden glasavfall. Samtidigt började hela verksamheten förändras till en mer industriell produktionsanläggning: installationsverksamheten fortsatte, men fokus låg nu på industriell tillverkning. 1997 lanserade Lasiliiri Oy isoleringsglaset Arctic Glass. Det egna varumärket differentierade produkterna från konkurrenternas produkter och stärkte positionen på marknaden för isolerglas.

ENTREPRENÖRSKAP BELÖNAS

År 2000 utsågs Anna och Juhani Liiri till Årets företagare i Riihimäki: företagets utveckling uppmärksammades och deras långa företagarkarriär uppskattades. År 2004 utsågs Juhani Liiri också till Årets glasbyggare. Att bli belönad och uppmärksammad på glasmarknaden ökade känslan av uppskattning för arbetet. År 2004 bytte andra generationen i familjeföretaget och Ari Liiri och Anu Talja tog över ledningen av företaget.

NY HALL FÖR GLASINDUSTRIN

År 2006 flyttade företaget till nya lokaler i Lepistöntiti, som byggdes från grunden för att uppfylla företagets behov: golvkonstruktionen gjordes för att tåla den tunga vikten, hallen gjordes hög för att möjliggöra hantering av stora glasskivor, och produktionsprocesserna och maskinerna dimensionerades för lokalerna redan på planeringsstadiet. Ett helautomatiskt glaslager köptes in i de nya lokalerna, liksom en automatisk skärningsmaskin och en helt ny isoleringsglaslinje. Den första utbyggnaden av de nya lokalerna ägde rum redan 2008. Utbyggnaden gick bra, även om man under höstens omväxlande väderförhållanden ibland arbetade i hallen med endast en pressvägg. Expansionen gjorde det möjligt att lägga till nya maskiner och därmed nya produkter i sortimentet. De nya förvärven var stora investeringar som krävde mod och förståelse från finansiärerna. Inköpet av ny utrustning automatiserade dock verksamheten ytterligare och ökade företagets effektivitet.

När Lepistöntieli flyttade övergavs den glasverksamhet som hade varit en del av verksamheten från början. Ett strategiskt beslut fattades: fokus låg nu på industriell verksamhet. Verksamheten bestod nu av tillverkning av isolerglas, skärning av laminerat glas och planglas samt slipning och bearbetning av glas. Målet var att växa som glasförädlare och detta uppnåddes genom att successivt utöka produktsortimentet.

FORTLÖPANDE UTVECKLING

År 2007 fick Ari Liiri och Anu Talja det regionala entreprenörspriset. Priset betydde mycket för de unga entreprenörerna och stärkte deras uppskattning av sitt eget arbete och av att utveckla sitt företag. Företaget fortsatte att växa: produktionen av härdat glas inleddes ett år senare. Detta krävde stora investeringar och att man lärde sig en helt ny produktionsprocess. År 2009 fick Lasiliiri Oy kvalitetscertifikatet ISO 9001 – Detta gjorde det lättare för kunderna att bekräfta produkternas och verksamhetens kvalitet, eftersom kvaliteten nu granskades och inspekterades av en extern revisor på årlig basis.

EN STARK TRO PÅ FRAMTIDEN

År 2010 köpte företaget en såg för brandglas och började såga och sälja brandglas från AGC. Det strategiska beslutet att växa som leverantör av säkerhetsglas stärktes ytterligare. År 2016 fick beslutet att konsolidera sig som en mångsidig glasleverantör ytterligare fart när företaget förvärvade en EVA-lamineringslinje och började tillverka laminerat glas. EVA-filmen gav möjlighet till helt nya lösningar jämfört med traditionell PVB-laminering. Företaget hittade en maskin som gjorde det möjligt att laminera EVA-film och såg genast en möjlighet att skilja sig från traditionella laminatorer. Därför tog vi tillfället i akt och var bland de första att börja laminera med EVA-film. Förvärvet gjorde det också möjligt att lansera smarta glasprodukter.

Lasiliiri Oy har kommit långt och vuxit snabbt. Hårt arbete, djärva lösningar, tydliga mål och gemensamma drömmar har lett långt. Men det finns fortfarande nya mål för framtiden och mycket hårt arbete framför oss. Målet är att i framtiden vara den ledande tillverkaren av säkerhetsglas och smarta glas i Finland.