Högkvalitativ produkt, flexibilitet och försörjningstrygghet.

Lasiliiri kännetecknas av sin vilja att betjäna sina kunder på ett mångsidigt och serviceinriktat sätt. Enligt Lasiliiris serviceprincip kan produkter och processer skräddarsys efter kundens specifika behov och konstruktionsarbete.

Ramarna för Lasiliiris kvalitetsstyrning utgörs av standarder, rekommendationer, produktcertifieringar och nationella riktlinjer för isolerglas och härdat glas och deras produktion. Lasiliris policy är att vara kundorienterad, dvs. att förstå kundernas nuvarande och framtida behov och att uppfylla deras krav.

Lasiliiris uppdragsbeskrivning innehåller också värderingar och mål som rör miljön och energihushållningen.

Vi levererar glas i hela Finland och dess närområden.

Våra lokaler är utformade för glasindustrin

Lasiliiris kontor ligger i en 8 500 kvadratmeter stor fabriksbyggnad som öppnades 2006. Lokalerna är moderna och praktiska: kraven för hantering av planglas har beaktats redan i planerings- och byggnadsfasen.

Lokalerna ligger i Riihimäkis industriområde Haapahuhta, i stadens centrum med goda trafikförbindelser.
Mer detaljerade körinstruktionerUpptäck vår produktion