Mot en koldioxidneutral glaskonstruktion

LCA Consulting Oy beräknade koldioxidavtrycket för tre Lasiliiri-produkter.

Koldioxidavtrycken beräknades för tre glasprodukter: isoleringsglas, laminerat glas och härdat glas.

Beräkningen av koldioxidavtrycket omfattade livscykelstadier från vagga till grind, inklusive produktion av råvaror, hjälpämnen och förpackningsmaterial, transport av insatsvaror, energiförbrukning, transport och bortskaffande av avfall samt kompensation. Beräkningen av koldioxidavtrycket gjordes med hjälp av den s.k.. som en screeningstudie enligt de grundläggande principerna för livscykelanalys (ISO 14040 och 14044).

Läs mer:
LCA Consulting