Det partiella koldioxidavtrycket för Lasiliirs produkter beräknades

Det partiella koldioxidavtrycket för Lasiliirs produkter beräknades enligt ISO 14067

Det partiella koldioxidavtrycket har beräknats i enlighet med ISO 14067:2018 och, i tillämpliga fall, standarderna för livscykelanalys ISO 14040:2006 och ISO 14044:2006. Studien utfördes för 2K isolerglas, härdat glas och laminerat glas. Den el som försörjer glasdiapositivet produceras från koldioxidfria energikällor.

Vi strävar varje dag mot koldioxidneutrala glasbyggnader.