Det partiella koldioxidavtrycket för Lasiliirs produkter beräknades

Det partiella koldioxidavtrycket för Lasiliirs produkter beräknades enligt ISO 14067 Det partiella koldioxidavtrycket har beräknats i enlighet med ISO 14067:2018 och, i tillämpliga fall, standarderna för livscykelanalys ISO 14040:2006 och ISO 14044:2006. Studien utfördes för 2K isolerglas, härdat glas och laminerat glas. Den el som försörjer glasdiapositivet produceras från koldioxidfria energikällor. Vi strävar varje dag […]

Stort utvecklingsprojekt på fabriken

Vi har inlett ett stort utvecklingsprojekt i fabriken, där vi förbättrar säkerheten på arbetsplatsen, förbättrar fabriksorganisationen i linje med Lean 5S-modellen, förfinar produktionsstyrningsmodellen och ökar mätvärdena. Projektet inleddes i början av året och resultaten är redan synliga, även om det aktiva införandet av projektet pågår. Fabriken har rensats från all överproduktion och golvytan har frigjorts […]

Lasiliiri Oy har fått tillväxtcertifikatet av Asiakastiedo

Ett företag som tilldelats Asiakastiedos tillväxtcertifikat har bevisat att det har en lönsam tillväxt. Certifikatet är ett erkännande av att företaget är seriöst och en viktig aktör på marknaden. Endast cirka 10 % av företagen uppfyller kriterierna för certifiering. Kriterierna är desamma för alla nordiska länder. Vid beviljandet av ett tillväxtcertifikat mäts uppgifter som företagets […]