Kohti hiilineutraalia lasirakentamista

LCA Consulting Oy laski Lasiliirin kolmelle tuotteelle hiilijalanjäljet

Hiilijalanjäljet laskettiin kolmelle lasituotteelle: eristyslasille, laminoidulle lasille ja karkaistulle lasille.

Hiilijalanjälkilaskentaan sisällytettiin mukaan elinkaaren vaiheet kehdosta portille -rajauksella, sisältäen raaka-aineiden, apuaineiden ja pakkausmateriaalien valmistuksen, syötteiden kuljetuksen, energian kulutuksen, jätteiden kuljetuksen ja käsittelyn sekä hyvitykset. Hiilijalanjälkilaskenta toteutettiin ns. screening-selvityksenä ja siinä noudatettiin elinkaariarvioinnin perusperiaatteita (ISO 14040 ja 14044).

Lue lisää:
LCA Consulting