Vi deltog i produktionen av glaskonst

Vi deltog i produktionen av glaskonst

Outi Savolainen är en bildkonstnär, designer och keramiklärare från Savonlinna. Han är medlem i Ars Nova ry och fungerar även som föreningens sekreterare. Bilden visar den medeltida arkitekturen i 1400-talsslottet Olavinlinna.