Europeiska glasleverantörer införde energieffektivitet

Priset på naturgas bestämmer energimixen

Vid bearbetning av glas i efterföljande led tillkommer ett energitillägg som bestäms månadsvis. På grund av en internationell nödsituation infördes energitillägget i april 2022. Till följd av de stigande energikostnaderna har glasleverantörerna i Europa infört en energiprismekanism. Energitillägget är en tillfällig åtgärd när det genomsnittliga priset på naturgas överstiger 80 euro/MWh/månad.

Det genomsnittliga priset på TTF-indexet för naturgas i augusti 2022 var till exempel 227 euro/MWh.
Priset kan kontrolleras på följande adress: https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas

Energitillägget för leveranser i oktober 2022 är 0,46 euro/kg. Nästa översyn av energiavgiften kommer att äga rum under den sista veckan i oktober. Energitillägget justeras varje månad för att återspegla genomsnittspriset för föregående månad.