Merkittävä kehityshanke tehtaalla

Olemme käynnistäneet tehtaalla merkittävän kehityshankkeen, jossa parannamme työturvallisuutta tehtaan järjestystä Leanin 5S-toimintamallin mukaisesti sekä tarkennamme tuotannon johtamisen mallia ja lisäämme mittarointia. Hanke on käynnistetty vuoden alusta ja tuloksia on jo nyt näkyvissä, vaikka hankkeen aktiivinen jalkautus on menossa parhaillaan. Tehtaasta on viety kaikki ylimääräinen tuotannosta pois ja lattiapinta-alaa vapautui tuotantokäyttöön. Lattiat ovat viivoitettu punaisilla, keltaisilla […]

Lasiliiri Oy:lle myönnetty Asiakastiedon Kasvusertifikaatti

Asiakastiedon Kasvusertifikaatin saanut yritys pystyy todistetusti kannattavaan kasvuun. Sertifikaatti on tunnustus siitä, että yritys on vakavarainen ja merkittävä tekijä markkinoilla. Vain noin 10 % yrityksistä täyttää sertifikaatin myöntämisen kriteerit. Kriteerit on määritelty samoiksi kaikissa Pohjoismaissa. Kasvusertifikaattia myönnettäessä mitataan esimerkiksi seuraavia tietoja: yrityksen ikä, riskiluokka, omavaraisuusaste, kannattavuus, liikevaihdon määrä kahtena edellisenä tilikautena sekä liikevaihdon kasvu. Lue […]