Lasiliiri Oy har fått tillväxtcertifikatet av Asiakastiedo

Ett företag som tilldelats Asiakastiedos tillväxtcertifikat har bevisat att det har en lönsam tillväxt. Certifikatet är ett erkännande av att företaget är seriöst och en viktig aktör på marknaden.

Endast cirka 10 % av företagen uppfyller kriterierna för certifiering. Kriterierna är desamma för alla nordiska länder. Vid beviljandet av ett tillväxtcertifikat mäts uppgifter som företagets ålder, riskklass, soliditet, lönsamhet, omsättning under de två föregående räkenskapsåren och omsättningstillväxt.

Läs mer på hemsidan för kunddata.