Lasiliirin tuotteiden osittainen hiilijalanjälki laskettiin

Lasiliirin tuotteiden osittainen hiilijalanjälki laskettiin ISO 14067-standardin mukaisesti

Osittainen hiilijalanjälki on laskettu noudattaen ISO 14067:2018 mukaista standardia sekä soveltuvin osin elinkaariarvioinnin standardeja ISO 14040:2006 ja ISO 14044:2006. Selvityksen tehtiin 2K-eristyslasille, karkaistulle lasille sekä laminoidulle lasille. Lasiliirille toimitettu sähkö on hiilidioksidivapailla energialähteillä tuotettua.

Suuntaamme jokainen päivä kohti hiilineutraalia lasirakentamista.