Suomalainen perheyritys

Suomalainen perheyritys -merkki on Perheyritysten liiton jäsenille tarkoitettu tunnus. Merkki symboloi kannattavaa kasvua, pitkäjänteisyyttä, yli sukupolvien kurkottavaa toimintatapaa ja vastuullisuutta.

Lisätietoa

Perheyritys lasin takana

Riihimäkeläinen Erik Liiri työskenteli päivisin ikkunalasitehtaalla lasinleikkaajana ja iltaisin sekä viikonloppuisin Erik ahkeroi lasiasennusten parissa rakennustyömailla. Samaan aikaan Niilo Lähteenmäki toimi myyjänä rautakaupassa Riihimäellä. Toimeliaat miehet olivat tutustuneet toisiinsa töiden parissa ja päättivät yhdessä aloittaa toiminnan, joka tarjoaisi lähialueiden asukkaille ikkunoiden korjauspalveluita sekä rakennuslasituksia. Niinpä vuonna 1962 miehet perustivat yhteisen yrityksen, joka kantoi nimeä Liiri & Lähteenmäki Oy. Liikkeelle sopivat tilat löytyivät Riihimäen Valtakäyrältä, jossa katutasolla sijaitsi kolme autotallia sopivasti yhdessä. Ikkunakorjausten ja rakennuslasitusten ohelle tuli pian kysyntää myös sisustuspeileille sekä reunahiotuille laseille, joita toimitettiin rakennus- ja huonekaluliikkeille.

Muutaman vuoden kuluttua yrityksen perustamisesta Niilo Lähteenmäki jätti yrityksen, muutti Hyvinkäälle ja perusti sinne oman lasiliikkeen. Erik Liirin kanssa toimintaa Riihimäellä jatkoi Erikin poika Juhani Liiri, joka oli ollut isänsä mukana toiminnassa alusta asti. Isän ja pojan yhteistyö sujuikin hyvin – yhteiset päivät venyivät usein pitkiksi ja viikonloputkin menivät töitä tehdessä.

 

OMAT TOIMITILAT LAAJENIVAT

Vuonna 1970 tehtiin muutto Valtakäyrältä Karoliinankadulle, jonne rakennettiin yritykselle omat toimitilat. Yritys osti 90-luvulla uusien toimitilojensa vierestä vielä kaksi tonttia lisää, jotta toiminnan kasvamisen mukanaan tuomat laajennustarpeet pystyttiin toteuttamaan. Karoliinankadun toimitiloja laajennettiinkin yhteensä jopa viisi kertaa: kahdesti 80-luvulla, kahdesti 90-luvulla ja kertaalleen vielä vuonna 2000.

Yrityksen toiminta kasvoi ja kehittyi vauhdilla. Vuonna 1974 hankittiin ensimmäinen puoliautomaattinen lasinleikkauspöytä. Aikaisemmin lasinleikkaus oltiin tehty käsitrissalla puulineaaria käyttäen, mutta nyt uuden investoinnin myötä pystyttiin käsittelemään myös isompia lasikokoja. 1975 aloitettiin ensimmäisten eristyslasien valmistus käsityönä. Kilpailijoita oli paljon, mutta Erik Liirin tavoitteena oli ollut alusta asti panostaa laatuun ja nopeaan toimitukseen — siitä pidettiin kiinni ja siihen uskottiin nytkin.

 

ENSIMMÄINEN SUKUPOLVENVAIHDOS

Vuonna 1985 Lasiliiri Oy:ssä tapahtui yrityksen ensimmäinen sukupolvenvaihdos ja yhtiön johdossa aloittivat Anna ja Juhani Liiri.

Vuonna 1986 tehtiin suuria investointeja, kun toimitiloihin ostettiin ensimmäiset koneet eristyslasin valmistamista varten ja yritys aloitti sen myötä eristyslasin teollisen tuotannon. Tätä varten käytiin koulutus Saksassa sekä tehtiin jatkuvaa laaduntarkkailua – ja se kannatti: kaksi vuotta myöhemmin vuonna 1988 Lasiliiri Oy:n eristyslasille myönnettiin SFS-laatumerkintä. Saadun laatumerkinnän myötä laseja saatiin jatkossa toimittaa myös vaativiin ja isoihin kohteisiin. Erityislasin teollisen tuotannon aloittaminen kasvattikin toimitusten määrää, asiakaskuntaa ja koko organisaatiota.

Vuonna 1988 hankittiin yritykselle ensimmäinen, tietokonepohjainen leikkausautomaatti. Sen myötä lasinkäsittely helpottui ja hukkalasin määrä pieneni. Samalla toiminta alkoi kokonaisuudessaan muuttua teollisemmaksi tuotantolaitokseksi: asennustoiminta jatkui edelleen, mutta nyt pääpaino oli teollisessa valmistuksessa. Vuonna 1997 Lasiliiri Oy lanseerasi eristyslasien Arctic Glass -tuotemerkin. Oma tuotemerkki erotti tuotteet kilpailijoiden tuotteista ja vahvisti asemaa eristyslasien markkinoilla.

 

YRITTÄJYYS PALKITTIIN

Vuonna 2000 Anna ja Juhani Liiri palkittiin vuoden yrittäjinä Riihimäellä: Yrityksen kehitys oli huomioitu ja pitkää yrittäjänuraa arvostettiin. Lisäksi vuonna 2004 Juhani Liiri valittiin vuoden lasirakentajaksi. Palkitseminen ja huomioiminen lasimarkkinoilla lisäsi työn arvostamisen tuntua. Vuonna 2004 tapahtui myös perheyrityksen toinen sukupolvenvaihdos ja yhtiön johdossa aloittivat Ari Liiri ja Anu Talja.

 

UUSI HALLI LASITEOLLISUUDEN TARPEISIIN

Vuonna 2006 yritys muutti Lepistöntielle uusiin toimitiloihin, jotka rakennettiin alusta asti omien tarpeiden mukaan: Lattiarakenteet valmistettiin kestämään suurta painoa, hallista tehtiin korkea isojen lasilevyjen siirtelyn mahdollistamiseksi ja tuotantoprosessit koneineen mitoitettiin tiloihin jo suunnitteluvaiheessa. Uusiin tiloihin hankittiin täysin automaattinen lasivarasto sekä automaattileikkuu ja kokonaan uusi eristyslasilinja. Uusia toimitiloja laajennettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 2008. Laajennus sujui hyvin, vaikka syksyn vaihtelevissa ilmoissa hetkittäin hallissa työskenneltiin jopa pelkän pressuseinän varassa. Laajennus mahdollisti uusien koneiden ja siten myös uusien tuotteiden ottamisen valikoimaan. Uudet hankinnat olivat mittavia investointeja – rahoittajilta vaadittiin rohkeutta ja ymmärrystä. Uusien laitteiden hankinta kuitenkin automatisoi toimintaa entisestään ja yrityksen tehokkuus kasvoi.

Lepistöntiellä muuttaessa luovuttiin alusta asti liiketoiminnassa mukana olleesta lasiliiketoiminnasta. Tehtiin strateginen päätös: jatkossa pääpaino oli teollisessa toiminnassa. Toiminta koostui nyt eristyslasin valmistuksesta, laminoidun lasin ja tasolasin leikkaamisesta sekä lasin hionnasta ja työstöistä. Tavoitteena oli kasvaa lasin jatkojalostajana ja sitä toteutettiin kasvattamalla tuotevalikoimaa vähitellen.

 

JATKUVAA KEHITYSTÄ

Vuonna 2007 Ari Liiri ja Anu Talja saivat maakunnallisen yrittäjäpalkinnon. Palkinto merkitsi paljon nuorille yrittäjille ja sen myötä arvostus omaan tekemiseen ja yrityksen kasvattamiseen sai lisävahvistusta. Ja yritys jatkoikin kasvuaan: Karkaistun lasin valmistaminen aloitettiin vuotta myöhemmin. Tämä vaati mittavia investointeja sekä kokonaan uuden tuotantoprosessin opettelemisen. Vuonna 2009 Lasiliiri Oy:lle myönnettiin ISO 9001 -laatusertifikaatti – Sen avulla asiakkaille oli helpompi vahvistaa tuotteiden sekä toiminnan laadukkuus, sillä taustalla oli nyt ulkopuolisen vuosittain auditoima ja tarkastama laatu.

 

VAHVA USKO TULEVAISUUTEEN

Vuonna 2010 yritys hankki palolasisahan ja aloitti AGC:n valmistamien palolasien sahaamisen sekä myymisen. Strateginen päätös kasvattaa toimintaa turvalasien toimittajana sai lisävahvistusta. Vuonna 2016 päätös lujittaa toimintaa monipuolisena lasitoimittajana sai lisää vauhtia, kun yritys hankki EVA-laminointilinjan ja aloitti laminoidun lasin valmistamisen. Markkinoille tullut EVA-kalvo mahdollisti aivan uusia ratkaisuja perinteiseen PVB-laminointiin verrattuna. Yritys löysi koneen, joka mahdollisti EVA-kalvojen laminoinnin ja näki heti mahdollisuuden erottua perinteisistä laminoitsijoista. Tartuttiin siis tilaisuuteen olla ensimmäisten joukossa aloittamassa EVA -kalvolla laminointi. Tämä hankinta mahdollisti myös älylasituotteiden tuomisen markkinoille.

Lasiliiri Oy:n matka on ollut pitkä ja sen kasvutahti nopea. Ahkera työnteko, rohkeat ratkaisut, selkeät tavoitteet ja yhteiset unelmat ovat kantaneet pitkälle. Tulevaisuuteenkin riittää silti vielä uusia tavoitteita ja edelleen myös ahkeraa työntekoa. Tavoitteena on olla tulevaisuudessa johtava turvalasien ja älylasien valmistaja Suomessa.