KARKAISTUT LAMINOIDUT LASIT

Yhdistämällä kaksi turvalasityyppiä, karkaistu lasi ja laminoitu lasi, saadaan paras turvalasirakenne, jossa saavutetaan samanaikaisesti karkaistun turvalasin mekaaninen kestävyys, lämpötilaerojen sietokyky ja taivutusmurtolujuus sekä laminoidun turvalasin sirpaleita sitova ominaisuus, UV-suoja, murronkestävyys ja ääneneristävyys.

Hyvä karkaisulinja ja nykyaikainen EVA-laminointi takaa parhaan tarttuvuuden lasin ja kalvon kanssa. EVA-laminointi takaa erinomaisen kosteudenkeston ja kosteuden aiheuttamaa delaminoitumista ei esiinny. Lisäksi optinen laatu on huippuluokkaa.

Lasiliirin yhdistelmäturvalaseja käytetään paikoissa, joissa haetaan erityistä rakenteellista lujuutta ja suojaominaisuuksia. 

Ominaisuudet: 

 • Rikkoutuessaan karkaistu laminoitu turvalasi sitoo sirpaleet laminointikalvolla eikä näin aiheuta henkilövahinkovaaraa ja antaa esim. sääsuojaa.
 • Karkaistun lasin hyvä mekaaninen ja taivutusmurtolujuus
 • Lämpötilaerojen kestokyky
 • Laminointikalvon tuomat UV-suojaominaisuudet, ääneneristävyys ja lukuiset eri värivaihtoehdot.

Käyttökohteita:

Kohteet, jotka edellyttävät erityistä turvallisuutta ja lujuutta sekä kohteet, joissa lasit saattavat joutua monenlaiseen rasitukseen.

 • Julkisten tilojen kaidelasitukset, portaat ja tilanjakoseinämät.
 • Hissit 
 • Urheilutilojen lasitukset
 • Lattialasit, porrasaskelmat

 

Laminoinnin puhdastila ja automaattikuljetin

Laminoidun lasin asemointi puhdastilassa

Edistyksellinen Pujol FAST CURING PUJOL 100 -uuni

Laminoidut lasit

Määrämittaan leikatut laminoidut lasit yksin tai yhdistettynä Arctic Glass® -eristyslasien kanssa antavat suojaa vaativiin tarpeisiin.

Yksin käytettynä laminoitu lasi sopii esimekiksi kaiteisiin, väliseiniin ja sisustuskäyttöön. Yhdessä Artic Glass® -eristyslasin kanssa käytettynä ne antavat erinomaisen keinon suojautua murroilta ja ilkivallanteoilta sekä muilta rasituksilta, kuten paineelta, iskuilta ja melulta kohteissa, joissa käytetään paljon lasia.

Rikkoutuessaan laminoitu turvalasi pysyy yhtenäisenä ja sirpaleet kiinni joustavassa kalvossa. Näin ollen sirpaleet eivät aiheuta vahinkoja eikä rikkoutuneeseen lasiin synny vaarallisia aukkoja. Laminoitu lasi on rikkinäisenä myös sadetiivis. EVA-laminoinnin ansiosta kosteuden aiheuttamaa, ikävää delaminoitumista ei esiinny.

KARKAISTUT LASIT

Lasiliirin Arctic Glass -Tempered™ on lämpökarkaistua lasia. Rikkoutuessaan se murentuu pieniksi muruiksi. Karkaistu lasi kestää iskuja, taivutusta ja lämpötilaeroja monin verroin enemmän kuin karkaisematon lasi.

Karkaistun lasin käyttökohteita ovat mm. ovet, näyteikkunat, parvekelasit ja sisustuslasit kuten pöydät ja hyllyt. Karkaistua lasia käytetään lasirakenteissa, joissa lasi voi joutua alttiikisi suurille lämpötilavaihteluille. Karkaistu lasi on luonnollinen valinta lasi- ja kaksoisjulkisivuihin tai valokatelasitusten ylimmäksi lasiksi.

Lasiliiri valmistaa Arctic Glass -Tempered™ lasit samoissa tiloissa Arctic Glass® -eristyslasien kanssa, joten niiden yhdistäminen osaksi eristyslasia on tehokasta ja aikatauluystävällistä.

Turvalasin käyttö

Henkilöturvallisuutta koskevat määräykset ja ohjeet ovat Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2001. Kulkuväylillä ja oleskelutiloissa lasiseiniin, ikkunoihin, lasioviin ja -kaiteisiin mahdollisesti törmätessä ja lasin rikkoutuessa viiltovammojen syntyminen tulee estää.

Lasikattojen, kattoikkunoiden ja lasikatosten lasien mahdollinen rikkoutuminen ei saa tuottaa loukkaantumisia. Tämän riskin minimoimiseksi on tapauskohtaisesti mahdollisuus käyttää lämpökarkaistua turvalasia.

Suomen Tasolasiyhdistys on antanut ohjeita ja suosituksia turvalasien käytöstä suhteessa rakennusmääräysten osaan F2. Tämän lisäksi Lasiliiri suosittaa turvalasin käyttöä myös kaluste- ja sisustusratkaisuissa.

Reunahionnat

Laminoituja laseja voidaan toimittaa määrämittaan leikattuina myös erilaisin reunahionnoin.Yleisimmin käytettyjä hiontoja ovat  teräväsärmähionta (TSH) sekä raakareuna- ja kiiltoreunahionta (RRH ja KRH). Hionta voidaan tehdä lasille joko kauttaaltaan tai valittuina yhdistelminä.

Karkaistut lasit toimitetaan aina vähintään teräväsärmähiottuina (TSH). Muita yleisesti käytettyjä hiontoja ovat raakareuna- ja kiiltoreunahionta (RRH ja KRH).

Lasiliiri toteuttaa hionnat uusinta tekniikkaa edustavalla tuplahiomakoneella, jolla saavutetaan erinomainen mittatarkkuus, myös suurissa lasipinnoissa. Hiomalinjaan on integroitu CNC-työstökeskus, jolla voidaan toteuttaa esim. yleisimmät saranatyöstöt ja reiät sekä kaksoisjulkisivurakenteiden pistekiinnitysjärjestelmät. Lasiliirin konekanta mahdollistaa hionnat myös julkisivuissa käytettäviin pinnoitettuihin erikoislaseihin.

Muotoon leikkaus

Karkaistujen ja laminoitujen lasien muototyöstöt ovat melko vapaasti valittavissa mitoitussuositukset huomioiden.

Työstöjen, reikien ja loveusten mitoitussuosituksia on useita, esim. RT-38-10901 (Rakennuslasit, tasolasit). Lasiliiri tutkii tapauskohtaisesti työstöjen toteutettavuuden. Kysy lisää myynnistämme.

Erilaiset muotohionnat ja työstöt valmistetaan Lasiliirin CNC-hionnalla suoraan CAD-tiedostojen avulla.

Laminoitujen lasien mitat

Valikoimastamme löytyvät paksuudet 3+3:sta 6+6:een. Kalvopaksuudet vaihtelevat välillä 0,34/0,76/1,52. Lasilaatuja on saatavilla useiden eri lasitoimittajien valikoimista. Laminoituja laseja on saatavilla myös auringonsuoja- ja energiansäästöpinnotteilla.

Laminoituja laseja saa myös ääneneristys- ja opaalikalvoilla.

Laminoidun lasin mahdollisuudet ovat monipuoliset kuten karkaistussa lasissakin. Hionta- ja työstölinja pystyy käsittelemään eri kokoisia lasilevyjä aina 2600 x 4600 mm asti.

Toimitettavan laminoidun lasin maksimikoko on 2500 x 4600 mm.

Karkaistujen lasien mitat

Useimmat lasilaadut ovat karkaistavissa. Kuviolasien osalta tulee varmistaa niiden karkaisukelpoisuus. Osa pinnoitetuista auringonsuoja- ja energiansäästölaseista on myös karkaisukelpoisia.

Karkastujen lasien mahdollisuudet

 • Minimikoko 100 x 250 mm
 • Maksimikoko 2400 x 4800 mm
 • Paksuudet 3 … 15 mm sekä kirkkaina että massavärjättyinä.

Lasit voivat olla pinnoitettujen ohella myös työstettyjä.

Arctic Glass Tempered™ -lasien mahdollisuudet ovat todella monipuoliset. Hionta- ja työstölinja pystyy käsittelemään eri kokoisia lasilevyjä aina 2600 x 4600 mm asti. Toimitettavan lasin maksimikoko 2500 x 4600 mm.

Mahdolliset työstöt ja muotoleikkaukset tehdään aina ennen karkaisua.

Arctic Glass Tempered™ on lämpökarkaistua turvalasia ja noudattaa SFS-EN 12150-1 standardia.