Merkittävä kehityshanke tehtaalla

Olemme käynnistäneet tehtaalla merkittävän kehityshankkeen, jossa parannamme työturvallisuutta tehtaan järjestystä Leanin 5S-toimintamallin mukaisesti sekä tarkennamme tuotannon johtamisen mallia ja lisäämme mittarointia. Hanke on käynnistetty vuoden alusta ja tuloksia on jo nyt näkyvissä, vaikka hankkeen aktiivinen jalkautus on menossa parhaillaan. Tehtaasta on viety kaikki ylimääräinen tuotannosta pois ja lattiapinta-alaa vapautui tuotantokäyttöön. Lattiat ovat viivoitettu punaisilla, keltaisilla ja vihreillä viivoilla, jolla jokaisella on oma toimintaa ohjaava vaikutus. Visuaalinen ilme on raikastunut ja materiaalivirrat ovat hallittuja.

Ohjaavat mittarit ovat helppolukuisia ja tiimit vastaavat omista tavoitteistaan. Työasut ja henkilökohtaiset suojavälineet ovat päivitetty ja niiden käytöstä on sovittu henkilöstön kanssa. Viikkokierrokset, turvallisuushavainnot ja turvallisuuden KPI:t ovat tukemassa tavoitteiden saavuttamista. Olemme asettaneet tavoitteet korkealle, jotta Lasiliiri olisi vieläkin turvallisempi ja parempi paikka työskennellä. Pidämme tärkeänä, että tuotantotehokkuuden nousun myötä kilpailukykyinen toiminta varmistuu myös jatkossa asiakkaiden parhaaksi.

Saimme tukea muutokseen tuotannon valmentajalta Jouni Niinikoskelta Tulome Oy:stä. Olemme kiitollisia hänen vahvasta otteestansa muutoksien läpiviennissä. Tässä muutoksessa on kysymys toimintakulttuurin muutoksesta, joka tukee Lasiliirin tulevaisuuden tavoitteita olla edelläkävijä lasinjalostuksessa. Henkilöstön innostus tässä hankkeessa on ollut iloinen yllätys. Kaikki haluavat parempaa ja siksi asiat ovat niin nopeasti edenneet.

Tule poikkeamaan tehtaalle, niin näet muutoksen ja kerromme lisää kehityshankkeesta. Anu ja Ari suosittelevat lämpimästi valmentajan käyttöä, jotta muutokset toteutuvat.

Lisätietoja:

Jouni Niinikoski

Tuotannon valmentaja
Tulome Oy
040 846 0866