Merkittävä kehityshanke tehtaalla

Olemme käynnistäneet tehtaalla merkittävän kehityshankkeen, jossa parannamme työturvallisuutta tehtaan järjestystä Leanin 5S-toimintamallin mukaisesti sekä tarkennamme tuotannon johtamisen mallia ja lisäämme mittarointia. Hanke on käynnistetty vuoden alusta ja tuloksia on jo nyt näkyvissä, vaikka hankkeen aktiivinen jalkautus on menossa parhaillaan. Tehtaasta on viety kaikki ylimääräinen tuotannosta pois ja lattiapinta-alaa vapautui tuotantokäyttöön. Lattiat ovat viivoitettu punaisilla, keltaisilla […]

Lasiliiri Oy:lle myönnetty Asiakastiedon Kasvusertifikaatti

Asiakastiedon Kasvusertifikaatin saanut yritys pystyy todistetusti kannattavaan kasvuun. Sertifikaatti on tunnustus siitä, että yritys on vakavarainen ja merkittävä tekijä markkinoilla. Vain noin 10 % yrityksistä täyttää sertifikaatin myöntämisen kriteerit. Kriteerit on määritelty samoiksi kaikissa Pohjoismaissa. Kasvusertifikaattia myönnettäessä mitataan esimerkiksi seuraavia tietoja: yrityksen ikä, riskiluokka, omavaraisuusaste, kannattavuus, liikevaihdon määrä kahtena edellisenä tilikautena sekä liikevaihdon kasvu. Lue […]

Investoimme uuteen, täysautomaattiseen tuotantolinjaan

Investoimme täysin automaattiseen systron proHD -tuotantolinjaan Lasin jatkojalostus vaatii paljon eritysosaamista. Karkaistun, laminoidun ja muotolasien kysyntä kasvaa jatkuvasti. Ajanmukaisiin käsittelyjärjestelmiin investointi onkin tärkeä osa jatkuvaa, kokonaisvaltaista kehitystyötämme. Uusin investointimme, systron proHD -lasintyöstökeskus mahdollistaa lasin esikäsittelyn yhdellä järjestelmällä. CNC-hiotut ja kiillotetut ulkoiset ja sisäiset muodot sekä poraukset ja leikkuut vesisuihkulla voidaan tehdä samalla asemoinnilla. Uudella tuotantolinjallamme […]

Eurooppalaiset lasintoimittajat ottivat käyttöön energialisän

Maakaasun hinta määrittää energialisän Lasin jatkojalostukseen liittyy kuukausittain määrittyvä energialisä. Kansainvälisen poikkeustilanteen takia energialisämaksu otettiin käyttöön huhtikuussa 2022. Energiakustannusten nousun seurauksena lasintoimittajat Euroopassa ovat ottaneet energialisämekanismin käyttöön. Energialisä on väliaikainen toimi silloin, kun maakaasun hinta on keskimäärin yli 80€/MWh/kk. Esimerkiksi maakaasun TTF-indeksin keskihinta elokuussa 2022 oli 227€/MWh. Hinta on tarkistettavissa osoitteesta: https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas Energialisä lokakuun 2022 […]

Kohti hiilineutraalia lasirakentamista

LCA Consulting Oy laski Lasiliirin kolmelle tuotteelle hiilijalanjäljet Hiilijalanjäljet laskettiin kolmelle lasituotteelle: eristyslasille, laminoidulle lasille ja karkaistulle lasille. Hiilijalanjälkilaskentaan sisällytettiin mukaan elinkaaren vaiheet kehdosta portille -rajauksella, sisältäen raaka-aineiden, apuaineiden ja pakkausmateriaalien valmistuksen, syötteiden kuljetuksen, energian kulutuksen, jätteiden kuljetuksen ja käsittelyn sekä hyvitykset. Hiilijalanjälkilaskenta toteutettiin ns. screening-selvityksenä ja siinä noudatettiin elinkaariarvioinnin perusperiaatteita (ISO 14040 ja 14044). […]