Eristyslasit

Lasiliirin Arctic Glass® -eristyslasit sopivat erilaisina rakennevaihtoehtoina kaikkiin valoa läpäiseviin rakenteisiin.

Eristyslasin yhteinen perusperiaate on eristää lämmön siirtyminen ulkoa sisälle ja päinvastoin. Niiden lämmöneristys riippuu siitä, kuinka moninkertainen eristyslasielementti on, ja käytetäänkö elementissä esimerkiksi pinnoitettuja laseja. Eristyslasissa on kaksi tai kolme lasilevyä, jotka on liimattu elementiksi listakehien kanssa. Energiansäästölaseissa välitila täytetään argon-kaasulla, jolloin se parantaa U-arvoa eli lämmöneristystä.

Lasivalinnat ovat suunnittelijan päätettävissä rakenteiden vaatimusten mukaan. Eristyslasissa voidaan käyttää lähes kaikkia rakennuslaseja ja kaikkia ominaisuuksia voidaan säätää tarpeitten mukaan: lämmön eristävyys, aurinkosuoja, äänen eristys, henkilösuoja, murto- ja luotisuoja. Kaikki ominaisuudet on myös mahdollista saada yhdessä.

Arctic Glass® -eristyslasin tasomainen muoto ja mitoitus ovat melko vapaasti valittavissa.

Arctic Glass® -eristyslaseja voidaan valmistaa myös kaarevana.

Auringonsuojalasi

Auringonsuojalasin merkitys on energiansäästön kannalta merkittävä. Lasia käytetään nykyään enemmän julkisivuissa sekä ulkonäkö- että käyttökustannussyistä: edistyksellinen auringonsuojalasi mahdollistaa pienemmät ilmastointikulut, kun se samalla vähentää liiallista lämmönläpäisyä.

Auringonsuojalasin käyttö vaatii pätevää suunnittelua, mutta hyvin toteutettuna se sopii suurinakin pintoina julkisivuihin tasapainottamaan luonnonvalon määriä. Energiatehokkuus ja lasin käyttö eivät sulje toisiaan pois.

Auringonsuojalasilla voidaan säädellä sisälle tulevaa lämpöä valon määrän merkittävästi kärsimättä.

Valikoimastamme löytyy monia erilaisia vaihtoehtoja sekä tavallisena, laminoituna sekä karkaistuna versiona.

Auringonsuojalasien perustarkoituksena on estää auringon liiallinen säteilyenergia sisätiloihin. LasiLiirin Arctic Glass®- eristelasien auringonsuojalasivaihtoehdot tarjoavat ratkaisuja moniin olosuhteisiin ja kohteisiin.  Auringonsuojalaseja saa myös karkaistuina tai laminoituina laseina. Tällöin ne sopivat myös turva- ja suojaustarkoituksiin. Ominaisuuksia – kuten ääneneristys – yhdistelemällä niistä saa todella moniulotteisia tuotteita.

Lämmöneristyslasit

Suuret lasipinnat ovat perinteisesti olleet vaativia energian säästämisen näkökulmasta. Kehittynyt lasiteknologia on vastannut energiatehokkuuden haasteisiin ja vaatimuksiin. Koska lasilla on arkkitehtuurissa yhä merkittävämpi rooli, on myös lasin energiaominaisuuksilla ja vaatimuksilla uudet standardit.

Arctic Glass® -eristyslasien lämmöneristysominaisuudet huippuluokkaa. U-arvo, joka tarkoittaa lämmönläpäisykerrointa, on mahdollista määrittää lasin käyttökohteen mukaan. Rakennustekniikan yhteydessä kertoimen tehtävä on ilmaista rakennuksen tai rakenteiden erilaisia lämmöneristyskykyjä. Yksinkertaistettuna: mitä pienempi U-arvo, sitä parempi on lämmöneristys.

Ääneneristys

Akustisesti onnistunut rakennus on miellyttävä, rauhallinen ja tehokas – vilkkaankin melun keskellä kuin keidas, jossa tietää olevansa kovilta ääniltä suojassa.

Melunlähteitä, kuten autot, joukko- ja lentoliikenne, on varsinkin kaupunkialueilla joka puolella. Melua syntyy myös sisätiloissa ja lasitus on usein erinomainen ratkaisu esimerkiksi vilkkaissa toimistoympäristöissä.

Arctic Glass® -eristyslasien ääneneristysominaisuudet noudattelevat haluttuja tarpeita. Valmistusprosessissa voidaan käyttää  kahden tai useamman lasilevyn yhdistämistä välikalvolla (laminointi). Tällöin ääneneristyskyvystä saadaan erinomainen. Myös välikerrosten määrä ja lasin paksuus vaikuttavat eristävyysominaisuuksiin.

Turva- ja suojalasit

Moderni neljän millin paksuinen lasi on yllättävän tukevaa tekoa. Lasi on kuitenkin lasia, ja voi käydä niin, että lasi särkyy. Karkaisematon ja laminoimaton lasi voi rikkoutuessaan aiheuttaa vammoja, koska sen reunat ovat teräviä ja epämääräisen rosoisia. Turvalasin koostumus on rikkoutuessaan erilainen – ja siksi myös turvallinen.

LasiLiirin Arctic Glass® -eristyslasien turva- ja suojalasivaihtoehdot ovat karkaistuja ja laminoituja laseja sekä näiden yhdistelmiä. Niitä voidaan käyttää niin julkisivurakentamisessa kuin sisäkäytössäkin. Turvalaseja näkyykin usein käytettävän katoissa, lattioissa, ovissa, aulojen seinäelementeissä ja väliseinissä. Myös porraskaiteet ja parvekkeet ovat tyypillisiä turvalasin kohteita. Turvalasia käytetään pääsääntöisesti kaikissa suihkukopeissa ja kylpyhuoneratkaisuissa.

Jos kohde tarvitsee erityistä suojaa esimerkiksi ilkivallalta, murroilta ja peräti luodeilta tai putoamisriskin ja törmäysten vaaroilta, on lasiratkaisussa suojalasi ainoa vaihtoehto.

Välilistat

Arctic Glass® -eristyslasielementin muodostamien lasilevyjen välissä on ilmatiivis väli eli tasku. Ilmatiiviys estää vesimolekyylien syntymisen ja perinteisen höyrystymisen. Välitilan ilmatiiviys myös estää kaasun haihtumisen sieltä pois.

Lasilevyjen välissä on välilista, joka on valmistettu komposiitista tai alumiinista. Lämmöstä johtuvista laajenemisilmiöistä johtuen nämä on todettu vakaiksi ja käyttökelpoisimmiksi materiaaleiksi.

Välilistan leveys on määriteltävissä etukäteen suunnitteluvaiheessa. Koska myös lasin paksuus on erikseen määriteltävissä, voidaan välilistan leveyden avulla säädellä eristyslasielementin kokonaispaksuutta.

Lataa tästä tuotekohtaiset CE -merkinnät 

Eristyslasit Laminoidut lasit Karkaistut lasit PalonsuojalasitKarkaistut laminoidut lasit

Tuotteiden CE-merkinnät 

Rakennuslasilla CE-merkintä on valmistajan vakuutus, että lasi täyttää käytössä oletettuun tarkoitukseen edellytettyjen standardien vaatimukset.

Lasiliiri Oy on lasin jatkojalostukseen erikoistunut yritys, jonka tuotanto ja tuotteet kattavat valtaosan rakentamisessa käytettävistä rakennuslaseista. Lasiliirin jatkojalostamista lasituotteista rakennustuotteiden CE-merkinnän piiriin kuuluu valtaosa. Näitä tuotteita ovat muun muassa eristyslasit, karkaistut lasit, laminoidut lasit sekä palonsuojalasit joko yksin tai yhdistettynä Arctic Glass® -eristyslasiin.

Lasiliirin valmistamat eristyslasit ovat jo ennestään olleet FI-testattuja yli 25 vuotta. CE-merkittävät tuotteet ovat lisäksi käyneet läpi mittavat testiohjelmat testistandardien mukaisesti.

Inspecta Sertifiointi Oy on varmentanut CE-merkinnän suoritustason kaikkien eristyslasiemme osalta lokakuussa 2012. Ulkoinen eli ns. kolmannen osapuolen varmennus vaaditaan, kun yrityksen valmistamat ja toimittamat tuotteet kuuluvat vaativimpaan AoC 1 -luokkaan.