Lasiliiri Oy ja Alfacom yhdessä toimittivat eristyslasielementtejä sekä turvalaseja Mikkelin uuteen Perhetaloon

Lasiarkkitehtuuristaan kuuluisa Perhetalo kuuluu Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymään. Essote on yhdeksän kunnan kuntayhtymä, jonka sairaanhoitopiiriin kuuluu kaksi sairaalaa.

Perhetalon suunnittelun lähtökohtana on ollut parantaa lapsiperheiden palvelua ja muodostaa palveluista saumaton kokonaisuus yli nykyisten toimialarajojen. Perhetalo kokoaa yhteen mikkeliläisten lapsiperheiden lähipalvelut sekä toimii alueen erityispalvelujen keskuksena.

Perhetalossa yhdistyvät seuraavat perus- ja erityispalvelut: äitiys- ja lastenneuvolat, lastentautien ja lastenneurologian vastaanotot, lasten erityisen tuen palvelut, lastensuojelun alkuarviointi ja avohuolto, perheoikeudelliset palvelut, lapsiperheiden perhetyö, lastenosasto, vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosasto, synnytysosasto sekä synnytyssalit. Perhetalosta myös jalkaudutaan koteihin, päiväkoteihin ja kouluihin.

Perhetalossa tehdään moniammatillista arviointia ja toiminnassa painotetaan perheiden hyvinvointia ja syrjäytymisen ehkäisyä. Perheet saavat tarvitsemaansa apua oikeaan aikaan. Perhetalo on osa maakunnallista perhekeskusten verkostoa.

Riihimäkeläinen Lasiliiri Oy on lasin jatkojalostukseen erikoistunut perheyritys, jonka osaamista ovat energiatehokkaat lasiratkaisut ja vaativat turvalasirakenteet. Yrityksen kaikki kattavat palvelut löytyvät kätevästi ja tehokkaasti saman katon alta. Lasiliiri Oy:n tuotteita ovat eristyslasit, karkaistut lasit, laminoidut lasit, karkaistut laminoidut lasit, palonsuojalasit ja älylasit. Lasiliiri Oy:n tuotteet tunnetaan Arctic Glass®- ja Smart Glass® -tuotemerkeistä.